URBAN KITER RACE GYBE
Milan Muth   
Ponedjeljak, 12 Listopad 2020
Race gybe je osnovni element promjene smjera niz vjetar urban kite buggy-a i na njemu se vidi sva atraktivnost ovog novog vida urbanog kajtanja sa zmajevima bez linija sa dvije ručke ( quad system). I URBAN KITER traži više vjetra iznad 15 čvorova pa se sa povečanjem brzine povećava atraktivnost za posmatrače i količina adrenalina vozača....
URBAN KITER je iznimno jednostavna koncepcija urbanog kajtanja i nadasve najprihvatljivija po cijeni pa se tako kompleti mogu dobiti čak za 500tinjak eura.....